[email protected]  | +420 774 883 555
přidat do oblíbených
10 dobrých dôvodov prečo nakúpiť u nás
Luxusná gelová push-up podprsenka Leilieve 991
Jarná akcia - Zľava 12% na všetko! Aj zlacnený tovar - v košíku zadajte kód JARO24 (obj. od 40€)

Obchodné podmienky

Moje bielizen > Články

Obchodné podmienky

Obchodní podmínky e-shopu moje-bielizen.sk

Obchodní podmínky ke stažení - pro archivaci zákazníkem - jsou ke stažení zde.


 1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných firmou Ing. Pavel Malina od 12. 1. 2023.

doručovací (kontaktní adresa, adresa pro zasílání zboží na výměnu/vrácení):

moje-bielizen.sk - Pavel Malina
poste restante
909 01 Skalica 1

Adresa elektronické pošty: objednavky (zavináč) moje-bielizen.sk
Telefon: +420 774 883 555 (po-pá 9.00-16.00).

Zde můžete vyřídit všechny reklamace a požadavky.

fakturační adresa (zásilky raději odešlete na kontaktní adresu):

Ing. Pavel Malina
Ve Strhanci 176
686 04  Kunovice

IČ: 675 57 996
DIČ: CZ8007194635

 (dále společně jen jako „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Účet prodávajícího: 2500513485 / 2010 (FIO Banka a.s.), (dále jen jako „účet prodávajícího")

Provozovna prodávajícího: moje-pradlo.cz, Karlova 471, 698 01 Veselí nad Moravou, otevřeno Po-Pá 9.00-17.00 (dále jen jako „provozovna prodávajícího")

Ceník přepravy: webový dokument na adrese: www.moje-pradlo.cz/clanky/doprava.html (dále jen jako „ceník přepravy")

Dle §1843 odst 1) písm. j) je označení právních předpisů Česká republika, dle písm. l) česky.

Formuláře ke stažení a odkazy na ostatní dokumenty

o    Formulář pro výměnu zboží (obsahuje návod jak postupovat):

Formulář k výměně zboží moje-pradlo.cz (DOC)

Formulář k výměně zboží moje-pradlo.cz (PDF)

o    Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (obsahuje návod jak postupovat):

Formulář k odstoupení od kupní smlouvy moje-pradlo.cz (DOC)

Formulář k odstoupení od kupní smlouvy moje-pradlo.cz (PDF)

o    Reklamační formulář (obsahuje návod jak postupovat):

Reklamační formulář moje-pradlo.cz (DOC)

Reklamační formulář moje-pradlo.cz (PDF)

Formuláře nabízíme ve formátu Microsoft Word (DOC) a Adobe Acrobat Reader (PDF)

 

Obecná ustanovení

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.moje-pradlo.cz (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2.   UŽIVATELSKÝ ÚČET

Kupující může provádět objednávání zboží bez nutnosti registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V takovém případě je mu na základě údajů poskytnutých při objednání zboží automaticky vytvořen uživatelský účet a přístup do uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet").

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je vytvořen uživatelský účet a kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující též provádět objednávání zboží.

o    Při objednávání zboží a při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

o    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

o    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

o    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

o    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.   OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

o    Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

o    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

o    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

§  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

§  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

§  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

o    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

o    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

o    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

o    Kupující může objednávat zboží z nabídky prodávajícího osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

o    Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

o    Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího odeslání.

o    Prodávající má právo objednávku stornovat a odstoupit tak od kupní smlouvy kdykoliv z důvodu:

§  zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

4.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

o    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

o    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

o    Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

o    Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání ve webovém rozhraní a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

5.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

o    Ceny uváděné ve webovém rozhraní obchodu se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny ve webovém rozhraní obchodu. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky (dále jen „cena zboží").

o    Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

o    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

§  v hotovosti v provozovně prodávajícího

§  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

§  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

o    Není-li uvedeno výslovně jinak, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cena zboží navýšená o případné náklady spojené s dodáním zboží dále jen „kupní cena".

o    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží je prodávajícím zajišťováno a rezervováno až okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího, v případě, že kupující nezašle potvrzení o převodu peněz.

o    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

o    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

o    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

o    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá kupujícímu společně se zbožím.

6.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

o    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

o    Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu doručení, zejména v závislosti na charakteru kupujícím objednaného zboží a omezením jednotlivých přepravních společností.

o    Aktuální možnosti způsobu dodání zboží jsou zveřejněny ve webovém rozhraní obchodu.

o    Aktuální náklady na dodání (poštovné) zboží a možnosti způsobu platby jsou uvedeny v ceníku přepravy, který je k nalezení ve webovém rozhraní obchodu, a liší se v závislosti na zvoleném způsobu přepravy a formě platby. Balné není účtováno.

7. VÝMĚNA ZBOŽÍ

o    Prodávající nabízí možnost bezplatné výměny zboží a to v rámci velikosti, tak i možnost výměny za jiný model zboží. Poštovné zpět k prodávajícímu hradí kupující, poštovné s výměnou hradí prodávající. První výměna je zdarma, za každou další výměnu hradí zákazník poštovné převodem poštovné 59 Kč s DPH.

o    V případě, že zákazník požaduje po výměně zboží odstoupení od smlouvy, vyhrazuje si prodávající možnost odečtení nákladů na poštovné za zaslání výměny, a to v paušální výši 75 Kč s DPH a jednostranně jej započíst od částky, kterou požaduje kupující vrátit.

o    Prodávající v rámci rozšíření služeb poskytuje na objednávky rozšířenou možnost výměny zboží. Zboží je možno vyměnit za jinou velikost, popř. úplně jiné zboží i po zákonné 14ti denní lhůtě a to až do 30ti dnů od převzetí zboží. Podmínkou je, aby zboží bylo nenošené a zabalené v původním obalu, který nesmí být poškozen. V rámci této rozšířené výměny zboží je možné požadovat pouze výměnu zboží. Tímto není dotčena možnost odstoupení od smlouvy v rámci zákonné lhůty 14ti dnů od převzetí zboží.

o    Odkaz na Formulář pro výměnu zboží naleznete v horní části tohoto dokumentu.

8.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

o    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy (vyplněný formulář) zasílá kupující nejlépe přímo se zbožím na kontaktní adresu provozovny prodávajícího, nebo emailem.

o    Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

o    Výjimku tvoří dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku při dodání:

  • zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele
  • zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Odstoupení od kupní smlouvy (formulář) musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Zboží by mělo být doručeno prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dní od obdržení odstoupení a to jinak, než na dobírku. A to nejlépe na adresu provozovny prodávajícího. Vrácení zboží prodávajícímu provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

o    Vracené zboží by mělo splňovat následující podmínky:

§  zboží by mělo být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, (u gelových podprsenek, prosím, neprotláčejte košíčky!)
§  s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.),
§  pokud možno v původním obalu.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

o    V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do  (14ti) pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než prodávající obdrží zpět zboží, které chce kupující vrátit. Kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího. Kupující souhlasí s tím, že vrácení kupní ceny složenkou není možné. Tímto se vyhovuje §1832 odst. 1 zák. 89/2012 Sb.

o    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

o    Zboží zasílejte, prosím, nejlépe v původním obalu zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení samotného zboží a jeho obalu (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem). Ideálně zboží zabalte do krabice, nejlépe do té, ve které zboží přišlo.

o   Pokud při částečném odstoupení od smlouvy (vrácení jen některého zboží) klesne hodnota zboží pod možnost využití dopravy zdarma, je prodávající oprávněn přiúčtovat k zaslanému zboží dříve neúčtované poštovné - objednávka je řešena tak, jako by zákazník vrácené zboží neobjednal. Kupující může samozřejmě využít místo vrácení zboží výměnu za jinou velikost zboží, jiný druh nebo si nechat připsat hodnotu vráceného zboží na kreditní účet.

o   Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující v plné výši.

o    Doporučujeme v případě odstoupení od smlouvy užít k tomu určený formulář (Formulář k odstoupení od kupní smlouvy). V tomto formuláři jsou také uvedeny veškeré bližší informace o postupu. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (doporučeně neznamená na dobírku!).

o    Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení (s návodem jak postupovat při vracení zboží)

o    Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

9.   ODPOVĚDNOST ZA VADY, PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ (ZÁRUKA)

o    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174  NOZ).

o    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

o    V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti (12) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

o    Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

o    Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

o    V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad. Daňový doklad a případný záruční list se přikládá při uplatnění reklamace.

o    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem", který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR.

o    Reklamační řád, Reklamační formulář

10.   VÝHRADA VLASTNICTVÍ

o    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

o    Kupující se zavazuje do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží neučinit jakýkoliv právní úkon směřující k nabytí vlastnického práva k předmětu objednávky. V případě porušení tohoto ustanovení je kupující povinen na základě písemné výzvy uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši neuhrazené části kupní ceny dodaného zboží. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu.

11.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

o    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

o    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s  jeho určením.

o    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

o    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

o    Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.

o    Obrázky mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti lišit.

12.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

o    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

o    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

o    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací prodávajícím.

o    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

o    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

o    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

o    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k  prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

o    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

§  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

§  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

o    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

o    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

o    Kupující má před odesláním objednávky možnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

o    V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci (ČOI) za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. ČOI sídlí na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa - http://www.coi.cz

o    Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

o    Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

o    Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

o    Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

o    Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

o    https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

o    Nedílnou součástí Obchodních podmínek je Reklamační řád prodávajícího (Plné znění reklamačního řádu zde).

o    Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.

o    Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude skladováno po dobu 3 měsíců a pokud o něj odesilatel neprojeví zájem bude po uplynutí zlikvidováno.

o    Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu.

o    Veškerý obsah na webovém rozhraní obchodu prodávajícího je chráněn autorským zákonem.

o    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

o    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

o    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

o    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

o    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

o    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

o    Prodávající je oprávněn změnit Obchodní podmínky. Prodávající je povinnen zveřejnit jejich nové znění.

 

Novinky, akcie
Spodná bielizeň

Novinky a akcie

Novinky

Akcie a zľavy

Vánoce 2023

Pre ženy

Pre mužov

Pre deti

Móda 2023

Dámske

Podprsenky

Dojčiace a tehotenské podprsenky

Gélové

Pre plnšie objem

Push-up

Športové/funkčné

Bezkostícové

Nohavičky

Klasické, bočné

Sťahovacie

Tanga, brazílske

Športové/funkčné

Dámske plavky

Push-up plavky

Dvojdielne plavky

Dvojdielne plavky puzzle

Jednodielne plavky

Príslušenstvo k plavkám

Bezešvé spodní prádlo

Erotická spodná bielizeň

Korzety

Košele

Obleky

Podprsenky

Súpravy

Tanga a sukne

Telo

Dámske oblečenie

Tričká, topy

Blúzky, tuniky

Šaty, sukne

Nohavice, legíny, šortky

Bundy, saká

Teplákové súpravy

Body a korzety

Svatební spodní prádlo

Dámske župany

Dámske pyžamo

Dámske nočné košele

Košele, topy, tielka

Funkčné oblečenie

Dámske funkčné oblečenie

Pánske funkčné oblečenie

Detské funkčné oblečenie

Rukavice, čiapky, kapucne, šály

Dámska obuv

Sandále, žabky, papuče

Príslušenstvo

Pánske

Pánske boxerky

Pánske šortky

Pánske nohavičky

Pánske tangá

Pánske plavky

Tričká a košele

Pánske župany

Pyžamá, nočné košele

Unisex

Športové oblečenie

Dámske nohavice, legíny

Dámske tričká, mikiny

Pánske

Príslušenstvo

Detské

Tehotenstvo

Ponožky a pančuchy

Dámske ponožky

Detské pančuchy

Detské ponožky

Pančuchy a ponožky

Pánske ponožky

Detské

Detská spodná bielizeň

Oblečenie dievčat

Mikiny, svetre

šaty, sukne

Tričká, blúzky

Oblečenie chlapcov

Svetre, mikiny

Tričká, košele

Detské plavky

Pyžamá, nočné košele

Detské župany

Bývanie a domácnosť

Posteľná bielizeň

Dekoračné fotografické podložky

Listy FROTÉ

Listy JERSEY

Posteľná bielizeň pre deti

Vrátane bielizne KREP

Vrátane ľanového plátna Flanel

Vrátane posteľnej bielizne BAVLNA

Vrátane posteľnej bielizne DAMAŠEK

Vrátane posteľnej bielizne SATEN

Listy BAVLNA, FLANEL

Chrániče matracov

Obaly na vankúše

Detská posteľná bielizeň

Pre detskú postieľku

S filmovými motívmi

Ostatné detské posteľné prádlo

Quiltovací program

Prikrývky

Vankúše

Uteráky, osušky a prikrývky

Napište nám
Vaše meno:


Váš email:


Vaša správa:

Vpíšte kontrolný kód control-code


E-mailové novinky
Zadajte svoj e-mail a my Vás budeme informovať o akciách, zľavách a novinkách. Poskytnutím e-mailovej adresy potvrdzujete, že ste sa zoznámil(a) s Podmienkami ochrany osobných údajov a súhlasíte s nimi.

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.
Rýchle kontakty
+420 774 883 555
Náš web pri poskytovaní služieb využíva cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie